Periodiek schenken

Een duurzame relatie met donateurs biedt uw organisatie meer mogelijkheden. Wij spannen ons met succes in om uw donateurs te motiveren tot het doen van periodieke schenkingen. Dit biedt voordelen voor beide partijen. Voor u en voor de donateurs.

Jaarlijkse bijschrijving

Voor minimaal vijf jaar verplichten donateurs zich een vast bedrag per jaar aan uw organisatie over te maken. En omdat de band tussen u en uw donateur hierdoor hechter is, zijn de bedragen vaak ook hoger dan bij een doorlopende machtiging.

Fiscale aftrekbaarheid

De giften die donateurs doen via een periodieke schenking zijn fiscaal aftrekbaar. Er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Dit biedt een groot voordeel voor deze donateurs.

Ook samenwerken met Fundraising Company?
NEEM CONTACT MET ONS OP